VLAM logo

Colofon

VLAM vindt het belangrijk kinderen al van zeer jonge leeftijd vertrouwd te maken met de producten afkomstig van de inlandse landbouw, tuinbouw en visserij. We verzamelden, met hulp van de sector zelf, actuele en relevante informatie over de Vlaamse voedingsproducten, hun productie en hun plaats in een gezonde voeding.
Het is een teamwerk. De coördinatie ervan gebeurt door Liliane Driesen (liliane.driesen@vlam.be).

De praktische uitwerking ervan werd in handen gegeven van Uitgeverij Abimo, dat met een team van leerkrachten en een illustrator, hapklare lessen destilleerde uit de veelheid aan informatie. Jef Goedemé vervult de rol van coördinator bij Abimo. (jef@abimo.net.)