VLAM logo

Doelstelling

Het belang van gezonde voeding

Willen kinderen opgroeien tot gezonde volwassenen dan is een evenwichtige voeding een vanzelfsprekende vereiste. In onze samenleving, waar een enorme keuze is aan voedingsmiddelen, mag dit geen probleem zijn. De realiteit is soms anders. Een belangrijk deel van de bevolking heeft onvoldoende oog voor een gezonde voeding of erkent niet het belang van gezonde eetgewoonten. Een groot aantal chronische ziekten vinden hun oorzaak in een onevenwichtige of eenzijdige voeding. Wie zich aan een aantal eenvoudige regels houdt, kan nochtans door goede eetgewoonten en voldoende beweging veel problemen voorkomen en gezonder leven.

Voedingseducatie

Gezond eten is zeker iets wat aangeleerd kan worden. Vooreerst de ouders moeten zich bewust zijn van het belang van de juiste eetgewoonten. Maar hier is ook een zeer belangrijke taak weggelegd voor het onderwijs. Gezonde voeding en een verantwoorde eetcultuur zijn een belangrijke pedagogische opdracht voor de basisschool. Terecht is deze thematiek ook opgenomen in de ontwikkelingsdoelen, de eindtermen en de leerplannen van de verschillende netten.

Doelstelling van VLAM

VLAM wil kinderen van 3 tot 12 jaar met deze lessenreeks op een objectieve en prettige manier informeren over gezonde voedingsmiddelen uit eigen land. Daartoe biedt hij de onderwijsgevenden een aantal thematische lessenreeksen aan die in het opvoedings- en leerprogramma van de betreff ende klassen een volwaardige plaats kunnen innemen.

Werken met de thematische lessenpakketten

De lessenpakketten zijn eenvoudig te downloaden en te kopiƫren. Ze zijn niet in gedrukte vorm verkrijgbaar tenzij uitdrukkelijk vermeld. De lessen zijn steeds opgebouwd rond een bepaald product uit onze dagelijkse voeding. Er is gezorgd voor een spreiding over de verschillende leergebieden en voor een gevarieerd en prettig aanbod. De lessenreeks is getoetst aan de onderwijsprogramma's. De lessen zijn opgesteld door ervaren auteurs die zelf een klaspraktijk hebben. Ze zijn op voorhand uitgeprobeerd op de haalbaarheid en de eff ectiviteit. VLAM stelt zich garant voor de correcte inhoud van de lessen. De leerkracht maakt zelf een keuze uit het aanbod. De opdrachten kunnen zowel klassikaal als individueel gegeven worden. Dit aanbod is ook perfect toepasbaar in hoekenwerk en contractwerk. Gesneden brood voor de leerkracht: eens de gekozen pagina's gekopieerd, kunnen de kinderen aan de slag. Alle info is te vinden in de aangeboden lessenpakketten.

Verklaring van de pictogrammen